Zorg en Humor lezing

Verpleegkundigen: “Humor in zorgverlening van groot belang”.

89 procent van de verpleegkundigen vindt het gebruik van humor in de relatie met patiënten/cliënten belangrijk. Tegelijkertijd meent 78 procent dat er in de opleiding onvoldoende tot zeer onvoldoende aandacht wordt besteed aan het belang van humor. Dat blijkt uit een steekproef, uitgevoerd in 2018, door door Website ZorgPortaal.nl en Congressen MetZorg.

Lachen is pijnstillend, ontspannend en helpt mensen om te gaan met hun angsten. Het toepassen van humor is dan ook een officiële verpleegkundige interventie (Bulechek, 2016). Voor de verpleegkundige zelf is gebruik van humor een goede remedie tegen burn-out. Toch wordt er in de verpleegkundige opleiding en op de werkvloer niet uitgebreid stilgestaan bij de werking, de effecten en de mogelijkheden van gebruik van humor.

In de Zorg en Humor lezing staat Marcellino uitgebreid stil bij de werking, de effecten en de mogelijkheden van gebruik van humor.

Tijdens de lezing gaat hij in op de theoretische achtergronden van deskundigen en ervaringen van collega’s. Er is ook aandacht voor foute en grensoverschrijdende humor. De theorie wordt afgewisseld met praktijkvoorbeelden en anekdotes, wat maakt dat de Zorg en Humor lezing een vrolijke verhandeling is waar je van kunt leren en om kunt lachen.

De presentatie vertelt het broodnodige leuke nieuws uit de zorg, door een cabaretier die voor deze gelegenheid vooral verpleegkundige is.

De lezing heeft een minimale lengte van 20 minuten en een maximale lengte van 1,5 uur en leent zich heel goed als een afsluiting van het plenaire deel van een congres.

Jan Zandtra

Foto-impressie van Humorlezingen: