Zorg en Humor workshop

Verpleegkundigen: “Humor in zorgverlening van groot belang”.

89 procent van de verpleegkundigen vindt het gebruik van humor in de relatie met patiënten/cliënten belangrijk. Tegelijkertijd meent 78 procent dat er in de opleiding onvoldoende tot zeer onvoldoende aandacht wordt besteed aan het belang van humor. Dat blijkt uit een steekproef, uitgevoerd in 2018, door Website ZorgPortaal.nl en Congressen MetZorg.

Lachen is pijnstillend, ontspannend en helpt mensen om te gaan met hun angsten. Het toepassen van humor is dan ook een officiële verpleegkundige interventie (Bulechek, 2016). Voor de verpleegkundige zelf is gebruik van humor een goede remedie tegen burn-out. Toch wordt er in de verpleegkundige opleiding en op de werkvloer niet uitgebreid stilgestaan bij de werking, de effecten en de mogelijkheden van gebruik van humor.

In de Zorg en Humor workshop staat Marcellino uitgebreid stil bij de werking, de effecten en de mogelijkheden van gebruik van humor.

In deze interactieve workshop is er aandacht voor de theoretische achtergronden van deskundigen, maar is ook veel tijd ingeruimd voor een dynamische uitwisseling van ervaringen van collega’s. Er is discussie over foute en grensoverschrijdende humor. De theorie wordt afgewisseld met praktijkvoorbeelden en anekdotes, wat maakt dat de Zorg en Humor workshop een vrolijke verhandeling is waar je van kunt leren en om kunt lachen.

De workshop brengt het broodnodige leuke nieuws uit de zorg, geleid door een cabaretier die voor deze gelegenheid vooral verpleegkundige is.

De workshop heeft een minimale lengte van 1 uur en een maximale lengte van 2 uur, afhankelijk van het aantal deelnemers, en kan ook gegeven worden in combinatie met een lezing tijdens het plenaire gedeelte van een congres.

Jan Zandtra